Sawatsky/Thorleifson/McNabb Thanksgiving Family Gathering

204 242 2794

Set up time

9:00 am

Take down time

9:00 pm

Organizing Group

Sawatzky/Thorleifson Thanksgiving

Contact Name

Loretta Thorleifson

Email

athor@mymts/net

October 9, 2017

All Day

Family Thanksgiving Gathering